Соціальна компетентність: необхідне виховання

соціальна компетентність

В рамках побудови стратегії розвитку українського суспільства спробуємо спочатку увести опис деяких елементів, на яких будуватиметься така стратегія. Одним з таких є соціальна компетентність.

Зазвичай під соціальною компетентністю розуміють здатність людини взаємодіяти з конкретним суспільством: його історією, культурою, станом розвитку економіки, політичним устроєм тощо. При цьому мається на увазі, що у результаті такої  взаємодії людина прагне досягти певного особистого успіху, користуючись наявними ресурсами.

Ми хотіли б дещо змінити таке розуміння соціальної компетентності. Якщо поглянути на матеріал газети «Тиждень» (2 листопада 2017 року) «Від кращих армій світу до корупції. Україна в міжнародних рейтингах», можна легко зрозуміти, яка саме людина може виглядати соціально компетентною за таких умов.

Отже, у нашому розумінні соціальна компетентність людини ‒ це її здатність взаємодіяти з конкретним суспільством, впливати на розвиток цього суспільства та здійснювати значущі його (суспільства) трансформації.

Соціально компетентна людина повинна  мати певні здібності (природні або набуті):

 • правова та економічна підготовка хоча б у самих загальних межах;
 • аналізувати особливості соціуму, в тому числі стан виконання функцій держави, програми політичних сил, спроможність громадських організацій та окремих особистостей;
 • соціальна підприємливість;
 • здатність приймати на себе відповідальність та уникати зайвих зобов’язань;
 • здатність до ефективних комунікацій з іншими людьми;
 • певні лідерські якості (соціальна впевненість);
 • здатність здійснювати оцінку соціальних ролей і займати обране місце у міжособистісних відносинах;
 • спроможність протистояти маніпуляціям та зовнішніми впливам;
 • надійність у довготривалих партнерських відносинах;
 • здатність створювати власний імідж.
 • визначення

Соціальна компетентність: її структура і компоненти:

 1. Цілепокладання. Людина, що має певну правову та економічну підготовку, вміє аналізувати особливості соціуму, володіє навичками соціальної підприємливості, не може не ставити перед собою істотних амбіційних цілей і обов’язково має мотивацію до реалізації цих цілей. У поєднанні із здатністю ставити конкретну мету і планувати очікуваний результат така людина оголошує про взяття на себе певної відповідальності та заявляє про своє бажання брати участь у прийнятті рішень на певному рівні.
 2. Орієнтація на Іншого. Цей компонент передбачає наявність у соціально компетентної особи бажання спілкуватися з іншими людьми. Таке спілкування обов’язково має бути взаємним: люди обмінюються думками, обговорюють спільні цінності і почуття або намагаються віднайти щось спільне на рівні почуттів і особистих інтересів. Чим більш відкритим є таке спілкування тим більше воно відповідає базовому навику міжособистісних відносин, формуванню взаємної довіри людей, спільному пошуку шляхів розвитку соціуму і всього, що з цим соціумом пов’язане.
 3. Соціальна мобільність та активність. Тут мова йде про здатність особи до об’єктивної самооцінки, визначення власного значення та ролі у соціумі. На підставі самооцінки народжується соціальна впевненість, ініціатива, готовність брати участь у заходах з невизначеними результатами. Соціальна мобільність є безумовною складовою інноваційної діяльності, готовності до використання нових ідей.

ДАЛІ БУДЕ…

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *