Європейська основа соціальних прав

европейская основа

Євросоюз оновив принципи своєї соціальної політики, прийнявши декларацію “Європейська основа соціальних прав”. Вона містить 20 ключових принци

пів і прав, відповідно трьох категорій: рівні можливості та доступ до ринкупраці; справедливі умови праці; соціальний захист і інклюзивність.

Документ підписали президент Єврокомісії  Жан-Клод Юнкер, президент Європарламенту Антоніо Таяні та прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас від імені країн-членів.

Нижче ми публікуємо власний переклад декларації

ЄВРОПЕЙСЬКА ОСНОВА СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ

Основою соціальних прав є надання нових і більш ефективних прав для громадян. Вона побудована на 20 ключових принципах, структурованих навколо трьох категорій:

  • Рівні можливості та доступ до ринку праці
  • Справедливі умови праці
  • Соціальний захист та інтеграція

 

Глава I: Рівні можливості та доступ до ринку праці

1. Освіта, підготовка та навчання протягом усього життя

Кожен має право на якісну та інклюзивну освіту, підготовку та освіту протягом усього життя, щоб підтримувати та набути навички, які дають їм можливість брати повноцінну участь у суспільстві та управляти успішними переходами на ринку праці.

2. Гендерна рівність

Рівність лікування та можливостей між жінками та чоловіками має бути забезпеченою та заохочуваною у всіх сферах, у тому числі щодо участі на ринку праці, умов праці та просування по службі.

Жінки та чоловіки мають право на однакову винагороду за працю рівної цінності.

3. Рівні можливості

Незалежно від статі, расової або етнічної приналежності, релігії чи віросповідання, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації, кожен має право на рівне ставлення та можливості щодо працевлаштування, соціального захисту, освіти та доступу до товарів і послуг, доступних для громадськості. Рівні можливості меншин будуть заохочені.

4. Активна підтримка зайнятості

Кожен має право на своєчасну та індивідуальну допомогу, щоб поліпшити рівень зайнятості або самозайнятості. Це включає право на отримання підтримки з пошуку роботи, навчання та перекваліфікації. Кожен має право змінювати права на соціальне забезпечення та навчання під час професійних переходів.

Молоді люди мають право на продовження освіти, учнівства, стажування або пропозиції про роботу з гарною репутацією протягом 4 місяців після того, як вони стають безробітними або залишають освіту.

Безробітні мають право на індивідуальну, постійну та послідовну підтримку. Довгострокові безробітні мають право на поглиблену індивідуальну оцінку не пізніше 18 місяців безробіття.

 

Глава II: Справедливі умови праці

5. Безпечна та адаптована зайнятість

Незалежно від типу та тривалості трудових відносин працівники мають право на справедливе та рівне ставлення до умов праці, доступу до соціального захисту та навчання. Перехід до безстрокових форм зайнятості буде обов’язково заохочений.

Відповідно до законодавства та колективних договорів необхідно забезпечити необхідну гнучкість для роботодавців, які швидко адаптуються до змін у економічному контексті.

Будуть обов’язково заохочені інноваційні форми роботи, які забезпечують якісні умови праці. Будуть обов’язково заохочені підприємництво та самозайнятість. Буде обов’язково заохочена професійна мобільность.

Забороняються трудові відносини, що ведуть до нестабільних умов праці, у тому числі шляхом заборони на зловживання нетиповими контрактами. Будь-який випробувальний термін має бути розумним.

6. Заробітна плата

Працівники мають право на справедливу заробітну плату, яка забезпечує гідний рівень життя.

Забезпечується адекватна мінімальна заробітна плата таким чином, щоб забезпечити задоволення потреб працівника та його сім’ї в світлі національних економічних та соціальних умов, одночасно забезпечуючи доступ до працевлаштування та стимули до пошуку роботи. Бідність в роботі буде обов’язково запобігатися.

Вся заробітна плата встановлюється прозоро і передбачувано, відповідно до національної практики та з урахуванням автономії соціальних партнерів.

7. Інформація про умови працевлаштування та захист у разі звільнення

Працівники мають право бути письмово поінформованими на початку роботи щодо своїх прав та обов’язків, пов’язаних із трудовими відносинами, у тому числі на період випробування.

Перед будь-яким звільненням працівники мають право бути поінформовані про причини та отримати повідомлення у розумний строк. Вони мають право на доступ до ефективного та неупередженого вирішення спорів та, у разі невиправданого звільнення, права на відшкодування, включаючи адекватну компенсацію.

8. Соціальний діалог та залучення працівників

Соціальні партнери повинна проводити консультації щодо розробки та впровадження економічної, трудової та соціальної політики відповідно до національної практики. Їх слід заохочувати вести переговори та укладати колективні договори у важливих для них питаннях, поважаючи їх автономію та право на колективні дії. У відповідних випадках угоди, укладені між соціальними партнерами, повинні здійснюватися на рівні Союзу та його держав-членів.

Працівники або їх представники мають право на своєчасне інформування та консультації з питань, що мають відношення до них, зокрема стосовно передачі, реструктуризації та злиття підприємств та колективних звільнень.

Заохочується підтримка підвищення здатності соціальних партнерів сприяти соціальному діалогу.

9. Баланс праці та життя

Батьки та люди, які мають опікунські обов’язки, мають право на відповідні відпустки, гнучкі умови роботи та доступ до послуг з догляду. Жінки та чоловіки матимуть рівний доступ до спеціальних листків відсутності, щоб виконувати свої обов’язки щодо опіки та бути заохоченими до їх збалансованого використання.

10. Здорова, безпечна та добре адаптована робоча обстановка та захист даних

Працівники мають право на високий рівень захисту своїх здоров’я та безпеки на роботі.

Працівники мають право на робоче середовище, адаптоване до професійних потреб, що дозволяє їм продовжувати свою участь на ринку праці.

Працівники мають право захищати свої особисті дані у контексті зайнятості.

 

Глава III: Соціальний захист та інклюзія 

11. Догляд за дітьми та підтримка дітей

Діти мають право на доступне виховання в ранньому віці та на хорошу якість піклування.

Діти мають право на захист від бідності. Діти з незахищених верств населення мають право на конкретні заходи щодо підвищення рівних можливостей.

12. Соціальний захист

Незалежно від типу та тривалості їх трудових правовідносин, працівники та, за відповідних умов, самозайняті особи, мають право на належний соціальний захист.

13. Допомога по безробіттю

Безробітні мають право на адекватну активізацію підтримки державних служб зайнятості для (інтеграції) на ринку праці та адекватну допомогу з безробіття належної тривалості відповідно до їх внесків та національних правил прийнятності. Такі пільги не повинні створювати перешкод для швидкого повернення на роботу.

14. Мінімальний дохід

Кожен, хто не має достатніх ресурсів, має право на адекватні мінімальні доходи, що гарантують гідне життя на всіх його етапах та ефективний доступ до товарів та послуг, що надаються. Для тих, хто може працювати, вигоди, що їх дають мінімальні доходи, повинні поєднуватися із стимулами (ре) інтегруватися на ринок праці.

15. Доходи та пенсії в старості

Працівники та само зайняті особи на пенсії мають право на пенсію, яка відповідає їх внескам та забезпечує адекватний дохід. Жінки та чоловіки матимуть рівні можливості отримати права на пенсію.

Кожен, хто має старість, має право на ресурси, що забезпечують гідне життя.

16. Охорона здоров’я

Кожна людина має право на своєчасний доступ до недорогого, профілактичного та лікувального медичного обслуговування, що має високу якість.

17. Включення людей з обмеженими можливостями

Люди з обмеженими можливостями мають право на підтримання доходу, що забезпечує гідне життя, послуги, які дозволяють їм брати участь на ринку праці та в суспільстві, а також робоче середовище, адаптоване до їхніх потреб.

18. Довгостроковий догляд

Кожна людина має право на доступні довготермінові послуги високої якості, зокрема послуги з домашнього догляду та комунальні послуги.

19. Житло та допомога для бездомних

а. Необхідно забезпечити доступ до соціального житла або надання житлової допомоги високої якості.

б. Вразливі люди мають право на належну допомогу та захист від примусового виселення.

с. Для безпритульних необхідно забезпечити відповідне житло та послуги для сприяння їх соціальній інтеграції.

20. Доступ до основних послуг

Кожен має право на доступ до найважливіших сервісних послуг, включаючи воду, санітарії, енергетику, транспорт, фінансові послуги та цифрові комунікації. Підтримка доступу до таких послуг має бути доступною для тих, хто цього потребує.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *