Соціальна компетенція: структура і зміст

соціальна компетенція

Соціальна компетенція є базовою складовою стратегії України, її розвитку, підґрунтям переходу від системи обмеженого до системи відкритого доступу.

Соціальна компетенція:

її компоненти

Зміст компонентів соціальної

компетентності

Компонент, пов’язаний з цілепокладанням:

здатність брати на себе відповідальність, брати участь у прийнятті рішень,

ставити цілі і планувати результат, аналізувати,

коригувати.

тенденція до більш ясного розуміння цінностей і установок по відношенню до конкретної мети
тенденція контролювати свою діяльність
пошук і використання зворотного зв’язку
схильність до роздумів про майбутнє: звичка до абстрагування
увага до проблем, пов’язаних з досягненням поставлених цілей
вміння приймати рішення в різних життєвих обставинах
Компонент, пов’язаний з орієнтацією на

Іншого: вміння розуміти і враховувати почуття і потреби інших людей,

управляти своїми емоціями в спілкуванні.

інтелектуальна спрямованість на розуміння іншої людини
емоційна чуйність, здатність співпереживати
інтуїтивне прогнозування поведінки людей
вміння викликати певні емоції у партнера по спілкуванню
Компонент, пов’язаний із соціальною мобільністю, активністю людини. готовність працювати над чим-небудь спірним і таким, що  викликаэ занепокоєння
дослідження навколишнього середовища для виявлення її можливостей та

ресурсів (як матеріальних, так і людських)

готовність покладатися на суб’єктивні оцінки і йти на помірний ризик
готовність використовувати нові ідеї та інновації для досягнення мети
установка на взаємний виграш і широта перспектив

персональна відповідальність

 

Слід зазначити, що соціальна компетенція не існує сама по собі ‒ вона міцно пов’язана з життям реального і конкретного суспільства, його основних характеристик: економічного і політичного устрою, історико-культурних особливостей, раціональної організації суспільних відносин. Відповідно рівень соціальної компетентності кожної людини визначається тим середовищем, яке її оточує. І якщо існуюча у суспільстві система відносин спрямована на підтримання жорсткої диференціації населення за рівнем доступу до ресурсів, то й рівень соціальної компетентності повністю відповідає рівню такого доступу. Тому у країні, де абсолютна більшість населення проживає на межі бідності, навряд чи можна говорити про соціальну компетентність цієї більшості.

Парадоксальність ситуації

полягає у тому, що змінити існуючий склад речей можуть лише соціально компетентні особи. Отже, стратегію розвитку українського суспільства ми вважаємо доцільним розпочати з формування істотної кількості соціально компетентних людей.

Стрижневим  моментом такого формування вбачаємо освіту. Виховання соціальної компетентності особистості повинно розпочинатися  ще у дошкільному віці і, в принципі, не закінчуватися аж до логічного завершення життєвого циклу.

Існує поняття «компетентне дитинство», у основі якого лежить ідея «компетентної дитини», здатної на все більш ранніх етапах свого розвитку самостійно визначати власний стиль життя, приймати рішення окремо від дорослих і впроваджувати такі рішення на основі взаємодії  з батьками та педагогами, будувати  власні стратегії освіти тощо.

Ми всі сьогодні маємо можливість стати учасниками формування ланцюжка «компетентна дитина ‒ компетентні дорослі». Будемо сподіватися, що така участь дозволить за досить короткий час кардинально змінити України.

Стратегію виховання соціально компетентних людей буде вкладено у наступній статті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *