Про толерантність українського суспільства

Про толерантність

Якщо говорити про толерантність, то від її виявлених «обсягів» багато в чому залежить процвітання нашої планети. Адже вона є необхідною умовою мирного сусідства і беззбройного розв’язання всіх конфліктів.

Одним з головних документів, який проголошує толерантність принципом світового порядку, є

Декларація принципів толерантності, затверджена Резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО 16 листопада 1995 р.

Декларація про толерантність

По-перше, толерантність – це здатність людини з повагою сприймати і правильно розуміти думки інших людей. Така здатність робить можливою заміну культури конфлікту культурою примирення.

По-друге, толерантність – це активна позиція стосовно визнання основних прав і свобод людей.

По-третє, толерантність – це обов’язок сприяти утвердженню прав людини, плюралізму (в тому числі культурного плюралізму), демократії і правопорядку.

По-четверте, толерантність  передбачає, що кожний вільний дотримуватися своїх переконань і визнає таке ж право за іншими; люди за своєю природою різняться зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і цінностями, мають право жити в мирі і зберігають свою індивідуальність; погляди однієї людини не можуть бути нав’язані іншим.

Спробуємо пояснити нашу точку зору на толерантність. Звернемося до малюнку 2.

про толерантність

Послідовність застосування толерантних взаємовідносин.

Обмін думками – передбачає вислуховування позицій сторін, уточнення незрозумілих та суперечливих моментів, усвідомлення іншої думки. Дуже важливими у цьому процесі є взаємна повага, відсутність спроб протидіяти вираженню інших думок, розуміння способів проявів індивідуальності іншої особи, навіть якщо такі спроби є неприйнятними і неприємними візаві.

Обдумування взаємних позицій – передбачає розгляд можливостей щодо узгодження  позиції іншої сторони з власною позицією. Тут слід зазначити, що толерантність не означає відмову від власних переконань заради уникання конфлікту. Дуже важливим на цьому етапі є й пошук способів та засобів переконання іншої сторони  у правоті своєї позиції.

Узгодження взаємних позицій – це процес пошуку спільних точок зору. Він може включати у себе певні розбіжності думок, спори, не сприйняття поглядів. Але цей процес обов’язково  проходить у атмосфері  взаємної поваги, максимального врахування іншої точки  зору. Слід зазначити, що домовленість може й не бути досягнута. Але обов’язково досягається розуміння позицій одне одного.    

Можливі рішення: сторони можуть прийняти точку зору інших сторін, виробити спільну нову позицію, не дійти згоди. В останньому випадку взаємоповага та намагання дійти взаємоприйнятної позиції залишається й надалі.     

Толерантність на державному рівні передбачає наявність справедливого і безпристрасного законодавства, дотримання правопорядку і судово-процесуальних й адміністративних норм та надання кожній людині можливостей для економічного і соціального розвитку без будь-якої дискримінації.

Необхідне для досягнення толерантності:

1) органам влади (держави) – забезпечити верховенство права ( у тому числі, й для еліт) надати кожному громадянину можливість для всебічного розвитку особистості: ведення бізнесу, отримання освіти та інших благ;

2) школам і університетам – формувати відкритість і солідарність серед учнів в процесі навчання;

3) ЗМІ – сприяти проведенню відкритого та перспективного діалогу між ворогуючими силами;

4) науковим співробітникам – проводити дослідження, які в подальшому допоможуть оцінити рівень толерантності в суспільстві і допоможуть виробити толерантні політичні рішення;

5) суспільству – зробити толерантність одним з головних принципів національної свідомості.

Толерантність – вектор руху до розвитку. А рішення щодо того, рухатися по цьому вектору, чи ні, приймаємо ми з вами.

Перша стаття про толерантність знаходиться ТУТ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *